Skip to main content

Zakwaterowanie

Firmie Cargill zależy, aby osiągnąć status pracodawcy z wyboru. Wymaga to kultury integracji i różnorodności, która przyciąga, docenia i dba o wszystkich pracowników. Pracownicy niepełnosprawni mogą w Cargill osiągać dobre wyniki i wywierać pozytywny wpływ na wynik finansowy organizacji niezależnie od stanowiska, działu czy lokalizacji.

Kandydaci, którzy wymagają wsparcia w kwestii zakwaterowania na dowolnym etapie procesu rekrutacji czy zatrudnienia lub którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące udogodnień mogą skontaktować się z nami w następujący sposób:

E-mail: cargill_recruiting@cargill.com

Telefon: 952-984-0358

Poczta:
Cargill
Dział Rekrutacji Talentów
PO Box 5697
MS 10
Minneapolis, MN 55440-5697

Thrive