Przejdż do strony głównej

Kultura integracji i różnorodności

W firmie Cargill chcemy, aby każdy pracownik był sobą w pracy. Aby czuł się mile widziany, doceniany i słyszany, a jego praca miała znaczenie. Szanujemy wyjątkowość wszystkich pracowników oraz doceniamy sposób, w jaki Twoje talenty i doświadczenie mogą pomóc ludziom na całym świecie rozwijać się każdego dnia.

Jako prawdziwie globalna firma, zatrudniamy ludzi, którzy reprezentują różnorodność globalnych społeczności, w których prowadzimy działalność. W Cargill różne punkty widzenia i doświadczenia współtworzą naszą misję.

Jak osiągniemy sukces

Właściwe postępowanie i stawianie ludzi na pierwszym miejscu — wszystkich ludzi — to dwie z naszych podstawowych wartości. Jako liderzy w branży jesteśmy zaangażowani w kulturę integracji. Pracujemy nad przyspieszeniem różnorodności naszego globalnego zespołu pracowników, zapewniając wszystkim sprawiedliwą szansę na odniesienie sukcesu.

W firmie Cargill globalne aspiracje w zakresie integracji i różnorodności oparto na następujących filarach:

Tworzenie integracyjnego środowiska i kultury –

Przeglądamy, zmieniamy oraz przeprojektowujemy zasady i procesy, aby ograniczyć uprzedzenia i zapewnić wszystkim sprawiedliwe doświadczenia.

Służba społecznościom w ramach działalności filantropijnej –

Współpracujemy z globalnymi organizacjami, aby rozwijać i korzystać z naszej wspólnej wiedzy, perspektyw i doświadczeń w celu dostarczania usług naszym klientom i społecznościom.

Rekrutowanie i rozwijanie zróżnicowanych zespołów –

Rekrutujemy talenty, które odzwierciedlają globalne społeczności, którym służymy, budując jednocześnie wewnętrzne protokoły niezbędne do wspierania rozwoju pracowników.

Uwzględnianie integracji i różnorodności w biznesie –

W naszych codziennych zachowaniach, decyzjach i sposobie prowadzenia działalności kierujemy się zasadami integracji.

Jesteśmy firmą Cargill

Z pracą w firmie Cargill wiąże się głęboko zakorzeniona duma — związana z naszą rolą na świecie i zakresem wpływu, jaki wywieramy jako firma. Wiemy, że wpływ naszej zbiorowości zaczyna się od działań indywidualnych. A sposób, w jaki osiągamy sukces, jest dla nas równie ważny jak sam sukces.

Meet Traci (Video)

"To wspaniale, kiedy przychodzisz do pracy każdego dnia, wiedząc, że jesteś ceniony za to, kim jesteś.”

Traci E., Plant General Manager
Meet Robert (Video)

“Powrót do życia w społeczeństwie i do życia zawodowego po służbie wojskowej był jednym z trudniejszych doświadczeń w moim życiu. Biznes to zrozumiał.”

Robert F., Employee Relations Senior Specialist

Grupy zasobów biznesowych

Obecnie mamy dziewięć grup zasobów biznesowych, w tym ponad 50 sekcji i setki członków na całym świecie. Grupy te stanowią doskonałą okazję, aby dołączyć do globalnej społeczności, w której możesz być sobą i nawiązać kontakt z naszym zróżnicowanym, globalnym zespołem pracowników.

Poznaj nasze grupy i zobacz jak razem z Cargill możesz zmienić świat na lepsze.

Cargill Asian Alliance Network

Sieć Cargill's Asian Alliance jest zaangażowana w tworzenie kultury integracji, która rekrutuje, dba i rozwija azjatyckie talenty mieszkańców wysp Pacyfiku. Chcemy zapewnić bezpieczną przestrzeń, która umożliwi pracownikom firmy Cargill o azjatyckim pochodzeniu możliwość zaprzyjaźnienia się, świętowania i uczenia się od siebie nawzajem.

Cargill Ability Network

Sieć The Cargill Ability Network wspiera wysiłki firmy Cargill w tworzeniu środowiska pracy opartego na integracji, w którym ludzie o zróżnicowanych zdolnościach mogą osiągać wysoką wydajność i pozytywnie wpływać na wyniki biznesowe.

Rada ds. Pracowników Czarnoskórych

Rada ds. Pracowników Czarnoskórych w Cargill nieustannie dąży do stworzenia środowiska pracy opartego na integracji, które sprzyja pełnemu zaangażowaniu pracowników afrykańskich, afroamerykańskich i panafrykańskich i uzyskiwaniu przez nich pełnego potencjału w zakresie maksymalnego udziału w sukcesie firmy Cargill.

Rada Cargill ds. Pracowników Latynoamerykańskich

Rada Cargill ds.. Pracowników Latynoamerykańskich w firmie Cargill wspiera środowisko, w którym pracownicy latynoamerykańscy i latynoscy mogą w pełni rozwinąć swój potencjał w zakresie ogólnego wzbogacenia naszych społeczności i sukcesu firmy Cargill.

Sieć Cargill Pride

Sieć Cargill Pride oferuje sprawiedliwe, bezpieczne i wspierające środowisko biznesowe dla lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych, ich bliskich i partnerów biznesowych.

Sieć Kobiet w Cargill

Sieć Kobiet w firmie Cargill wzmacnia pozycję wszystkich kobiet, które tutaj pracują, budując poparcie i patronat kobiet na całym świecie, wspierając jednocześnie nasze globalne aspiracje w zakresie parytetu płci.

Sieć Młodych Specjalistów w Cargill

Sieć Młodych Specjalistów w Cargill to dynamiczna i zróżnicowana grupa ambitnych współpracowników z pasją do dokonywania zmian, chętnych do uczenia się oraz rozwijania i budowania istotnych relacji.

Sieć Cargill Onboarding

Ułatwiamy zapoznanie się nowych i obecnych pracowników poprzez wprowadzenie funkcji buddy i poprzez organizowanie wydarzeń, które pomagają we wdrożeniu pracowników do kultury Cargill.

Sieć Wsparcia dla Żołnierzy i Weteranów w Cargill

Sieć Wsparcia dla Żołnierzy i Weteranów Wojskowych w Cargill wspiera członków armii amerykańskiej, weteranów i ich rodziny. Pełnimy również rolę narzędzia rekrutacji i utrzymania zatrudnienia dla takich pracowników, wychodząc naprzeciw unikalnym potrzebom tego segmentu na rynku amerykańskim.

Nagrody
i Wyróżnienia

Firma Cargill jest dumna, że została doceniona za wysiłki na rzecz integracji i różnorodności na całym świecie. Przyjrzyjmy się kilku naszym ostatnim osiągnięciom.

Human Rights Campaign 2019 Best Places to work for LGBTQ equality 100% corporate quality index

Fundacja Kampanii Praw Człowieka

Cargill miał zaszczyt uzyskać najwyższy możliwy wskaźnik równości już 16. rok z rzędu w Kampanii na Rzecz Praw Człowieka. Jesteśmy dumni z pracowników #LGBTQ, rodzin i członków społeczności, którym służymy.

DEI Disability Equality Index - Best places to work for disability inclusion

Wskaźnik Równości Osób Niepełnosprawnych

Firmy osiągające najwięcej punktów we wskaźniku równości osób niepełnosprawnych to te, które zainwestowały w ułatwienia dostępu i integrację w całym przedsiębiorstwie. Obchodząc 30. rocznicę ADA, z radością obserwujemy postępy poczynione przez te firmy i mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych 30 lat będziemy mogli obserwować ich dalszy rozwój w zakresie wskaźnika równości osób niepełnosprawnych i wsparcie dla tej idei”. — Maria Town, prezes i dyrektor generalny AAPD

Best place to work for disability inclusion disability equality index for best practices

Firma Cargill jest najbardziej zróżnicowaną i zintegrowaną spółką w brazylijskim agrobiznesie

Brazylijski Cargill został uznany za najbardziej zintegrowaną i zróżnicowaną firmę w branży rolniczej w pierwszej edycji inicjatywy Guia Exame on Diversity.

Nasze Zobowiązanie

W firmie Cargill nasze działania są zgodne z naszymi wartościami. Jesteśmy zaangażowani w budowanie kultury integracji, która stwarza każdemu pracownikowi równe szanse na osiągnięcie sukcesu.

Jako partnerzy inicjatywy Paradigm for Parity i inicjatywy CEO Akcja na rzecz różnorodności, wyznaczamy wyraźne aspiracje biznesowe ukierunkowane na przyspieszenie osiągnięcia parytetu i różnorodności w całej organizacji.

  • 50% kobiet na stanowiskach kierowniczych globalnie do 2030 r.
  • 20% mniejszości narodowych w USA na stanowiskach kierowniczych do 2030 r.

Paradigm for Parity

Paradigm for Parity

Jako członek koalicji Paradigm for Parity firma Cargill podejmuje działania mające na celu zniwelowanie różnic między kobietami i mężczyznami na stanowiskach kierowniczych i osiągnięcie równych szans dla kobiet do 2030 roku.

We Are All Human

Latynoska Obietnica

Firma Cargill jest dumnym partnerem inicjatywy We Are All Human (Wszyscy Jesteśmy Ludźmi) i podpisała Latynoską Obietnicę w 2019 roku, zobowiązując się do zatrudniania, awansowania, utrzymywania i doceniania pracowników latynoskich w miejscu pracy.

CEO Action for Diversity and Inclusion

CEO Action for Diversity

Cargill promuje kulturę integracji i nasza kadra zarządzająca jest zaangażowana w tę misję na dużą skalę. Jesteśmy dumni z postawy naszego dyrektora generalnego, który reprezentuje nasze zbiorowe wparcie dla poszanowania różnorodności w miejscu pracy.

Globalna
Duma

Na całym świecie doceniamy i wspieramy pracowników w naszych środowiskach pracy opartych na integracji.

Dowiedz się więcej (Globalnie Duma)

Nasze lokalizacje

Znajdź naszą najbliższą siedzibę

Nasze lokalizacje

Życie w firmie
Cargill

Odkryj, jak można osiągnąć nadrzędny cel w ramach kariery w firmie Cargill.

Dowiedz się więcej (Życie w firmie Cargill)

Three silver tanks

LinkedIn Job Matcher

Znajdź swoje miejsce w firmie Cargill. Zaloguj się na Twoje konto Linkedin, a my dopasujemy Twoje umiejętności i doświadczenie do odpowiednich ofert pracy.

Znajdź swoje dopasowanie

Thrive